Anmäl mig

1 december 11:00 - 12:00


För dig som vill
utvecklas strategiskt


Mgruppens program Verksamhetsstrategi för HR ger dig både bredd och djup inom strategisk analys och management. Du får nya perspektiv på din organisation och utvecklar en verktygslåda att ta med direkt i din roll.

Föreläsningar, reflektion, diskussion och nätverkande med andra i liknande roller skapar ett praktiskt orienterat lärande som du kan tillämpa i din vardag, samtidigt som det vilar på vetenskaplig grund.

Under webinaret träffar du programansvariga Susanne Markovska och hennes kollega Anna Olcén, som berättar om programmet ur olika synvinklar. Både Susanne och Anna har en egen bakgrund från olika HR-roller i flera typer av verksamheter.


Du får bland annat

 • En överblick av hur programmen är uppbyggda
 • Exempel på tillämpning
 • Erfarenheter från tidigare deltagare
 • Möjlighet att få svar på dina frågor direktAnmäl mig

Vi ses vid skärmen! 

Mgruppens webinar är live och när du anmält dig kommer vi maila dig en länk så du kan delta via videoverktyget Zoom. 

Anmäl mig

Utbildare

Susanne Markovska
Programansvarig

Föreläsare

Susanne ser HR som en nyckelfunktion för att ta ett ökat ledarskap i strategisk utveckling av sin verksamhet. Många organisationer har en enorm outnyttjad potential som ligger i att utveckla mellanmänskligt samspel, ledarskap och kommunikation. HR kan med sin speciella kompetens ta större plats i ledningsrummen och sätta dessa frågor högre upp på agendan. För mer humanistiska organisationer som levererar resultat över förväntan.

Av de fasta programmen ansvarar Susanne för:

 • Verksamhetsstrategi för HR
 • Personligt ledarskap för erfarna ledare
 • Ledarskap för erfarna chefer
 • Förstärk ditt ledarskap
 • Leda andra chefer
 • UGL - utveckling av grupp och ledare

Susanne Markovska

Susanne har en examen som Civilingenjör i Kemiteknik från KTH samt en Master of Science in Gestalt in Organisations från University of Derby och Gestaltakademin. Hon har gedigen erfarenhet från flertalet roller inom HR där hon bland annat varit HR-specialist, Business partner för R&D samt internkonsult för grupp- och ledarutveckling samt ledningsgruppens strategiutveckling under sju år på Getinge fd Maquet.

Därefter har Susanne haft en global roll som HR analyst och HR business partner för Global Marketing på Thermofischer Scientific under ett par år innan hon axlade rollen som Programansvarig på Mgruppen. Innan tiden på HR hade Susanne ett flertal olika chefsjobb inom produktion och teknik i Phadia, fd Pharmacia Diagnostics, där hon varit chef för processteknologi, processvalidering, inköp och produktionsteknik.

Läs mer

Anna Olcén

Sidekick

Anna vill hjälpa ledare och organisationer att utvecklas på ett hållbart och humanistiskt sätt och är övertygad om att verksamheter som stärker och värderar tillit, öppenhet och nyfikenhet blir framgångsrika. Hennes chef- och specialisterfarenhet inom human resources fokuserar på ledar- & organisationsutveckling, coaching, kommunikation och performance management. Hennes erfarenheter är ovärdeliga i skräddarsydda utvecklingsinsatser. 

I sin roll på Mgruppen är Anna Programansvarig för de grundläggande ledarskapsprogrammen: 

 • Ny som chef
 • Att leda utan att vara chef

Anna Olcén

Anna har en filosofie kandidatexamen från Personalvetarprogrammet vid Uppsala Universitet och har gått Human Resources Executive Programme på IFL/Handelshögkolan. Med mer än 20 års erfarenhet inom HR har hon en solid grund inom området och erfarenhet från ett flertal företag och branscher. Hon har haft olika typer av roller inom HR på Sveriges Television, Capgemini, Linklaters Advokatbyrå, Getinge Group och nu närmast på Skandia, där hon var internkonsult inom ledar- & grupputveckling, innan hon kom till Mgruppen för tre år sedan.

Anna har haft rollen som Head of HR på flera av de arbetsplatser hon varit på, men har även haft roller som People Development Manager och Projektledare, bland annat med inriktning på Performance Development. 


Läs mer

Organized by